29.janvāris. 2018. 11:58

Rīgā 27. un 28. janvārī risinājās seminārs perspektīvajiem futbola tiesnešiem no Rīgas, Liepājas, Ogres, Gulbenes un Balviem, kas ietilpst šīgada Latvijas Futbola federācijas (LFF) Tiesnešu akadēmijas programmā.

Jaunie tiesneši klausījās lekcijas par spēles noteikumiem, spēles noteikumu interpretāciju, tiesāšanas metodiku un fizisko sagatavotību.

Semināra praktiskā daļa ietvēra jauniešu turnīra Riga Cup spēļu tiesāšanu. Mačus vēroja tiesnešu instruktori Ā. Supe, S. Braga, V. Osipovs un J. Popovičenko, kuri jaunajiem tiesnešiem sniedza vērtīgus padomus tiesāšanas prasmju pilnveidošanai.

Dalībnieki uzskata, ka seminārs ir bijis kā veiksmīga iespēja jaunajiem tiesnešiem iegūt jaunas zināšanas un pieredzi.

Saskaņā ar semināra rezultātiem, tiesneši, kuri veiksmīgi nokārtojuši fiziskās sagatavotības un teorētisko zināšanu testus, kā arī labā līmenī tiesāja turnīra spēles, tiek iekļauti kandidātu sarakstā augstāka līmeņa spēļu apkalpošanai.


Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti