8.maijs. 2017. 12:54

Maija pirmajā dienā Rīgā Latvijas Futbola federācija (LFF) organizēja semināru futbola tiesnesēm - sievietēm, kurā piedalījās 20 tiesneses no dažādiem Latvijas novadiem.

Semināra gaitā tiesneses kārtoja gan fiziskās, gan teorētiskās sagatavotības testus un video testu, kā arī pārrunāja un kopīgi analizēja dažādas ar futbola tiesāšanu saistītas aktualitātes un spēles noteikumu interpretāciju.

Izceļams, ka kopš iepriekšējā šāda veida semināra ir vērojams būtisks progress tiesnešu - sieviešu fiziskajā un teorētiskajā sagatavotībā. Tāpat visas dalībnieces aktīvi piedalījās diskusijās. Apsveicami, ka ir palielinājies tiesnešu - sieviešu skaits un pārstāvēto vietu ģeogrāfija, kas savukārt veicina savstarpējo konkurenci un izaugsmi.

Paldies visām semināra dalībniecēm par aktīvo dalību darbā un vēlam turpmāku izaugsmi, kā arī interesantas spēles!


Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti