15.jūnijs. 2017. 15:21

Laikā no 8. līdz 11. jūnijam Rīgā notika SynotTip Virslīgas tiesnešu, tiesnešu asistentu un instruktoru seminārs Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) instruktora Alana Snoudija (Alan Snoddy) no Ziemeļīrijas vadībā.

Četru semināra dienu laikā tiesneši kārtoja FIFA fiziskās sagatavotības testu un vairākus teorijas testus, nostiprināja praktiskās iemaņas treniņu laikā stadionā Arkādija un noklausījās A. Snoudija lekcijas par tādām tēmām kā aizmugure, spēle ar roku, taktiskie pārkāpumi, gatavošanās spēlei.

 FOTO NO SEMINĀRA

"Vairāku gadu garumā esmu bijis dalībnieks dažādos starptautiskos semināros, tāpēc salīdzinu Latvijas Futbola federācijas (LFF) organizētos seminārus ar starptautiskajiem. Uzskatu, ka LFF savu līmeni pēdējo gadu laikā ir paaugstinājusi - normatīviem atbilstoša vieta, tehniskais nodrošinājums, sagatavotas semināru telpas, lektori un metodiskie materiāli. Pozitīvi vērtēju semināros ieviesto vietējā čempionāta video situāciju analīzi un to iztirzāšanu pa kritērijiem - ir mainījusies instruktoru un tiesnešu domāšana attiecībā uz pieļautajām kļūdām. Galvenais ir ne netikai vienkārši kļūdu konstatēt, bet veikt analīzi, lai gaidāmajās spēlēs no kļūdām izvairītos," komentē Latvijas FIFA kategorijas tiesnesis Andris Treimanis. "Semināru programmā vēlētos redzēt vairāk spēles noteikumu teorētisko jautājumu atsvaidzināšanu, zināšanu pārbaudi, jo, neskatoties uz pirmssezonas teorijas eksāmenu, arī sezonas laikā noteikumu zināšanas ir būtiski atsvaidzināt. Vēlos pateikties semināra organizētājiem V. Čerņikovam un A. Anufrijevam par profesionālo attieksmi un organizāciju."

"Šis bija mans pirmais seminārs, kurā lekcijas un nodarbības pasniedza FIFA instruktors. Man kā šīs sezonas Virslīgas debitantam un vispār vēl jaunam tiesneša asistentam tā bija atkal jauna, interesanta un noderīga pieredze," izceļ Virslīgas tiesnesis Martiņš Svipsts. "A. Snoudijs semināra laikā lielu uzmanību lika pievērst tieši uz pēdējā gada laikā notikušajām izmaiņām spēles noteikumos un to pielietošanu spēles laikā. Izmainot spēles noteikumus, FIFA instruktors vērsa uzmanību uz būtiskām izmaiņām disciplināro sankciju piemērošanā, kad pārkāpums ir noticis soda laukumā. Ar video palīdzību apskatītas un analizētas tika arī citas tēmas – spēle ar roku, tiesnešu sadarbība, priekšrocība, pozīcija un citas. Pieņemot disciplinārās sankcijas, inspektors lika padomāt arī par citiem faktoriem spēlē – par rezultātu, laiku, emocijām. Pēdējā tēma, kas tika apskatīta un analizēta šajā seminārā, bija aizmugure. Tā, protams, ņemot vērā tiesneša asistenta specifiku, arī man ir vistuvākā, visinteresantākā un arī vissvarīgākā. Apskatītie video materiāli raisīja diskusijas starp tiesnešiem un arī instruktoru, kurš atzina, ka nav viennozīmīgi pareizas atbildes vairākās spēles situācijās. Diskusijas nav tikai starp tiesnešiem, bet arī instruktoriem un inspektoriem."

"Seminārs tika noorganizēts augstā līmenī, par ko liels paldies LFF un FIFA. Semināra laikā visi tiesneši sekmīgi nokārtoja arī fiziskos testus, ar ko arī visus kolēģus varu apsveikt un novēlēt veiksmi turpmāk," piebilst M. Svipsts.

"Vēl īsajā, bet notikumiem bagātajā tiesneša karjerā LFF man nodrošina dalību FIFA semināros katru gadu. FIFA instruktoru vadītie semināri ļauj sekot visām jaunākajām noteikumu izmaiņām, tiesāšanas tendencēm un tiesnešu rekomendācijām. A. Snoudijs demonstrēja jaunākās FIFA apmācību programmas, kuras interaktīvā veidā ļauj futbola tiesnešiem pieņemt lēmumu ne tikai par pārkāpuma veidu un disciplinārajām sankcijām, bet arī, pamatojoties uz kritērijiem, sarindot un analizēt pārkāpuma nopietnību," izceļ cits Virslīgas tiesnesis Edgars Maļcevs. "Šāda veida semināri ir nepieciešami katru gadu. Tikko, 1. jūnijā, stājās spēkā jaunās noteikumu izmaiņas, kas papildina pagājušā gada neskaitāmās izmaiņas futbola noteikumos. Tāpēc šajā brīdī seminārs deva lielisku teorētisko bāzi, ko tālāk izmantot praktiski čempionāta spēlēs. Tiesneši ir tie, kam noteikumi ir jāzina vislabāk, tāpēc akcents uz pašiem pamatu pamatiem ir ļoti svarīgs. Tāpat katram semināra dalībniekam bija iespēja izteikties, diskutēt, apspriest savus un kolēģu pieņemtos lēmumus, kas tikai virza uz veselīgu diskusiju. Katrs arī savu fizisko sagatavotību lieliski apliecināja, nokārtotojot FIFA fitnesa testu. Tāpat noslīpēt savas praktiskās iemaņas varējām, kopā aizvadot treniņu ar nestandarta vingrinājumiem, simulējot lēmumu pieņemšanas situācijas."

"Apstākļi semināra norisei bija lieliski, bet programma bija veiksmīgi pārdomāta. Semināra laikā A. Snoudijs pasniedza lekcijas par futbola noteikumiem un to interpretāciju, pildījām dažādus uzdevumus gan individuāli, gan grupās, kā arī visi piedalījāmies garās un plašās diskusijās par noteikumu interpretāciju strīdīgās epizodēs futbola spēlēs, kas ļoti veiksmīgi rosināja visus semināra dalībniekus domāt un izteikt savu viedokli," skaidro dalībai semināra uzaicinātais komanda.lv 1. līgas čempionāta tiesnesis Artis Ķēniņš. "Patīkami apzināties, ka kopš semināra, kad pie mums viesojās Stīvs Benets, mūsu komanda ir kļuvusi vienotāka, un aura mūsu kolektīvā ir kļuvusi draudzīgāka. Lai arī visi mēs esam konkurenti savā starpā, tomēr mēs visi saprotam, ka konkurenti ir tie, kuri mums liek smagāk trenēties un tādā veidā padara mūs stiprākus. Tas ļauj mums iekarot aizvien augstākas virsotnes ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskajā arēnā. Prieks par to, ka varam dzirdēt padomus no mūsu vadošā galvenā tiesneša - Andra Treimaņa un viņa komandas. Manuprāt, tā ir lieliska iespēja uzzināt ko jaunu no viņu personīgās pieredzes. Paldies viņiem par to! Šī informācija, manuprāt, ir zelta vērta, jo teorija katrā grāmatā ir viena un tā pati, bet personīgā pieredze katram ir sava. Jo vairāk personīgās pieredzes mēs apvienojam vienā, jo vieglāk mums ir tikt galā ar epizodēm futbola spēlēs. Personīgi man šis seminārs sniedza arī kārtīgu devu motivācijas turpmāk trenēties un mācīties vēl centīgāk, lai aizvadītu veiksmīgu turpmāko futbola sezonu. Liels paldies mūsu instruktoriem Andrejam Sipailo un Sergejam Bragam! Un vislielākais paldies Vadimam Čerņikovam un Aleksandram Anufrijevam par semināra organizēšanu!"

"Seminārs organizēts ļoti labā kvalitātē gan no organizatoriskā, gan arī no izglītojošā aspekta. Instruktoru sastāvs sniedza lielisku iespēju piemērot FIFA vadlīnijas Latvijas čempionāta spēļu specifikai. Uzskatu, ka šādu semināru lietderība ir vitāli svarīga sezonas laikā, jo spēles noteikumu interpretācija un to pielietošana, kā arī dažādu momentu analīze ir kā papildus motivējošs faktors turpmāko spēļu labas kvalitātes nodrošināšanā," akcentē FIFA kategorijas tiesneša asistents Haralds Gudermanis. "Semināru kvalitātes pilnveidošanai velētos vairāk praktiskajās nodarbībās izmantot jaunus spēles momentu un situāciju izspēles vingrinājumus gan asistentiem un laukuma tiesnešiem, gan arī komandas darba pilnveidei."

"Gribētu pateikt lielu paldies par uzaicinājumu uz lielisku semināru. Tā organizētība bija augstā līmenī!" piebalso 1. līgas tiesnesis Artūrs Vītoliņš. "Esmu gandarīts, ka semināru varēju apmeklēt visas dienas, iegūt daudz jaunas informācijas un arī dzirdēt daudz viedokļu no pieredzējušiem tiesnešiem un instruktoriem, lai varētu uzlabot savu tiesāšanas līmeni. Ceru, ka arī nākotnē man būs iespēja apmeklēt tādus vai arī līdzīgus seminārus."


Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti