19.februāris. 2015. 14:50

2015.g. 19.februārī,

Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2015/02

Piedalās: V.Liholajs, J.Voitkovs, S.Zaikins

Protokolē: A.Gaidels

1. Par Skonto FC š.g. 17.februāra vēstuli

LFF DK, izskatot minēto vēstuli no Skonto FC ar lūgumu atcelt aizliegumu veikt jaunu spēlētāju reģistrāciju, kā arī iepazīstoties ar vienošanās dokumentiem, kuri ir noslēgti ar Skonto FC spēlētājiem attiecībā uz saistību izpildi, kā arī ņemot vērā Valsts Ieņēmumu dienesta lēmumu par SIA "Skonto FC" saimnieciskās darbības atjaunošanu,

DK nolemj:

Atcelt aizliegumu reģistrēt jaunus spēlētājus futbola klubam Skonto FC.

2. Par FK Auda finansiālo saistību nepildīšanu pret LFF

Ņemot vērā FK Auda finansiālo saistību neizpildi pret LFF par 2014.gadu,

DK nolemj:

Brīdināt FK Auda un noteikt termiņu – š.g. 27.februāris, minēto saistību izpildei (2015.gada 1.līgas čempionāta reglamenta p.14.3).


LFF DK priekšsēdētājs V. Liholajs

Protokolēja A.Gaidels

Saistītie raksti