16.marts. 2016. 14:58

2016. gada 16. marts
Rīga

LFF DK sēdes protokols Nr. 2016/05

Piedalās:
Komisijas locekļi: V. Liholajs, S.Zaikins, J.Voitkovs
Komisijas sekretārs: A.Gaidels

1. Par Skonto FC lūgumu par jaunu spēlētāju reģistrācijas aizlieguma atcelšanu

Saņemot Skonto FC iepriekšminēto lūgumu, LFF DK konstatē, ka pēc LFF Klubu licencēšanas administrācijas un LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas rīcībā esošās informācijas, Skonto FC nav iesniegusi LFF dokumentus, kas apliecina š.g. 3. marta LFF Klubu licencēšanas komisijas lēmuma p.3. izpildi attiecībā uz Skonto FC pienākumu iesniegt LFF maksājuma dokumentus, kas apliecina parādsaistību pret Skonto FC darbiniekiem (spēlētājiem) izpildi saskaņā ar sekojošiem vienošanās dokumentiem:

  • 1) 2016. gada 26. februāra vienošanās ar Artūru Pallo;
  • 2) 2016. gada 26. februāra vienošanās ar Vitāliju Smirnovu;
  • 3) 2016. gada 14. janvāra vienošanās ar Artem Osipov.

Šobrīd LFF ir arī sekojošu spēlētāju iesniegumi, attiecībā uz kuriem LFF ir pieprasījusi Skonto FC paskaidrojumus un komentārus, taču tie netika saņemti:

  • 1) Dāvis Indrāns;
  • 2) Ēriks Šilings;
  • 3) Ofosu Appiah;
  • 4) Vladislavs Sorokins.

Ņemot vērā to, ka Skonto FC nesniedza savus paskaidrojumus par minētajiem iesniegumiem, ir pamats uzskatīt, ka Skonto FC minētās parādsaistības atzīst un tie ir aktuālie Skonto FC parādi pret saviem darbiniekiem.

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, LFF Klubu licencēšanas administrācijas un LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas ieskatā ir pietiekoši daudz apstakļu, kas ļauj secināt, ka Skonto FC šobrīd piemērotais jaunu spēlētāju reģistrācijas aizliegums joprojām ir pamatots un atstājams spēkā.

DK nolemj:

ņemot vērā to, ka Skonto FC ir neizpildīts LFF juridiskās komisijas – LFF Klubu licencēšanas komisijas - š.g. 3. marta lēmums, atstāt spēkā 2015. gada 13. novembra LFF DK sēdē piemēroto sankciju - jaunu spēlētāju reģistrācijas aizliegumu - un papildus piemērot 200 EUR naudas sodu (D.R.P.p. 6.2.12).

2. Par Ivana Tabanova un Jevgēnija Kosmačova š.g. 9. marta iesniegumiem attiecībā uz diskvalifikācijas atcelšanu

Iepazīstoties ar minētās lietas materiāliem un saistošo dokumentāciju,

DK nolemj:

atlikt jautājuma izskatīšanu papildus informācijas iegūšanai no attiecīgajām tiesībsargājošajām institūcijām.

3. Par Arta Novicka š.g. 4. marta iesniegumu par diskvalifikācijas atcelšanu

Iepazīstoties ar minēto iesniegumu,

DK nolemj:

atlikt jautājuma izskatīšanu un novirzīt minēto iesniegumu izskatīšanai LFF Godīgas spēles un ētikas komitejā. Turpmākie lēmumi attiecībā uz diskvalifikācijas atcelšanu tiks pieņemti pēc lēmuma un papildus lietas materiālu saņemšanas no LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas.


DK priekšsēdētājs Vitālijs Liholajs
DK sekretārs Arturs Gaidels

Saistītie raksti