2.marts. 2018. 14:14

Piektdien, 2. martā, Mercure Riga Centre viesnīcas telpās notikušajā Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes sēdē tika diskutēts par LFF mācību un treniņu centra Staicele līdzšinējo darbību un nākotnes perspektīvām, 27. aprīlī gaidāmo LFF kongresu un vairākiem valdei adresētiem LFF biedru iesniegumiem.

Gatavojoties aprīlī gaidāmajam LFF kongresam, valde apstiprināja tajā paredzēto darba kārtību, kas šomēnes tiks komunicēta ar LFF biedriem un publicēta LFF mājaslapā kopā ar LFF gada pārskata dokumentu un LFF finanšu pārskata ziņojumu. Izceļams, ka LFF valde rekomendē un virza Gunta Indriksona kandidatūru LFF Goda prezidenta statusa piešķiršanai 27. aprīļa LFF kongresā. Šis statuss kalpo kā goda un cieņas apliecinājums par personas paveikto Latvijas futbola labā bez privilēģiju vai pienākumu piešķiršanas.

Valde uzklausīja LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāja Vladimira Žuka atskaiti par LFF mācību un treniņu centra Staicele darbību kopš centra izveidošanas, savu redzējumu par aktuālo situāciju un vajadzībām sniedzot arī centra izpilddirektoram Jānim Bakmanim. Atbilstoši iepriekšējiem LFF valdes lēmumiem centra vadība turpina darbu ar potenciālajiem stratēģiskajiem partneriem būtiskāko nepieciešamību un uzlabojumu nodrošināšanai – sociālā un rehabilitācijas centra būvniecībai, viesnīcas celtniecībai un Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas attīstībai. Tāpat LFF administrācija turpina izskatīt iespējas un uzturēt attiecības ar starptautiskajām futbola organizācijām par iespējamo atbalstu Staiceles bāzes izaugsmei.

Lai sekmētu bāzes izaugsmi un visām iesaistītajām pusēm viestu skaidrību par tās vietu Latvijas futbola kopējā sistēmā, kā arī ņemot vērā paredzētās izmaiņas centra vadībā, nākamajā LFF valdes sēdē tiks skatīts jautājums par valdes locekļa un federācijas pārstāvju maiņu LFF mācību un treniņu centra Staicele dibinātāju sapulcē, vienlaicīgi īstenojot centra pārvaldes modeļa un statūtu revīziju. Līdztekus tam Jānim Bakmanim uzdots sagatavot bāzes turpmākās attīstības koncepcijas pirmo versiju izskatīšanai LFF valdē.

LFF valde izskatīja biedru iesniegumu, kurā lūgts precizēt 2017. gada 19. aprīļa LFF valdes lēmumu Atbalstīt tiesnešu apmaksas, tiesnešu transporta kompensācijas un apbalvošanas izdevumu segšanu LFF 1. līgas un 2. līgas čempionātos no LFF līdzekļiem tām organizācijām, kuras ir oficiāli LFF biedri. LFF valde skaidro, ka konkrētā lēmuma realizēšana 2017. gadā bija iespējama līdz ar papildus finansējuma saņemšanu no UEFA, kas šīgada kontekstā nav paredzēts. Tā kā iepriekš, strādājot pie 2018. gada sacensību reglamentiem, dalībnieki nav virzījuši jautājumu par dalības maksas segšanu no LFF līdzekļiem, LFF valde novirza šādas iespējas izskatīšanu un finansiālo iespēju izvērtēšanu LFF Klubu sacensību komitejai un LFF Biznesa attīstības komitejai, kā to paredz LFF statūti.

Tāpat valde diskutēja par LFF B līmeņa akreditēto akadēmiju pārstāvju iesniegumu, kurā lūgts pārskatīt kārtību, kādā tiek realizēts LFF jaunatnes futbola klubu akreditēšanas nolikuma punkts 8.2.8. par gadījumiem, kad Virslīgas klubs neizpilda jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikuma un LFF klubu licencēšanas noteikumos noteiktās prasības. Valde virza attiecīgajā punktā minētās iemaksas sadalījuma izvērtēšanu LFF Elites futbola attīstības komitejā, kontekstuāli ņemot vērā arī valdes rekomendācijas par kopējām akreditēto akadēmiju atbalstīšanas vadlīnijām.

Nākamā LFF valdes sēde plānota 6. aprīlī, kuras ietvaros paredzēta LFF valdes tikšanās ar LFF prezidenta amata kandidātiem, lai tuvāk iepazītos ar plāniem un veicamajiem darbiem ievēlēšanas gadījumā.

 Valdes sēdes protokols


Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti