20.oktobris. 2016. 13:54

Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde ceturtdien, 20. oktobrī, notikušajā valdes sēdē lēma tālāk virzīt gan Latvijas futbola infrastruktūras attīstības koncepcijas uzdevumus 2016.-2020. gada periodam, gan ieplānoto darbu programmas pirmo etapu 2017./2018. gada periodam.

LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Vladimirs Žuks valdei prezentēja Latvijas futbola infrastruktūras attīstības koncepciju 2016.-2020. gadam, kas ir turpinājums līdz šim paveiktajam darbam Latvijas futbola infrastruktūras attīstīšanā. Vadoties pēc koncepcijā izvirzītajiem uzdevumiem, katram kalendārajam gadam tiks virzītas pielāgotas attīstības programmas, kurās veicamos darbus un prioritātes noteiks konkrētajā periodā pieejamais starptautisko dotāciju finansējums un atsevišķi piesaistītie finanšu resursi.

Kopš 2010. gada, kad LFF sadarbībā ar UEFA, FIFA un Latvijas pašvaldībām uzsāka jaunos futbola infrastruktūras attīstīšanas projektus, Latvijā ieviesti 68 "MiniPitch" izmēra futbola laukumi, izveidots LFF mācību un treniņu centrs "Staicele", uzstādīti 12 vidējā izmēri futbola laukumi vispārizglītojošo skolu teritorijās, uzstādīti pilna izmēra futbola laukumi 18 pašvaldībās un ieviesta laukumu kopšanas programma.

Turpmāko četru gadu Latvijas futbola infrastruktūras attīstības koncepcija paredz sekojošus uzdevumus, kuru izpilde tiks pielāgota pēc konkrētajā laika periodā pieejamā finansējuma un veicamo darbu prioritātes:

 • Jaunu 60x40 metru mākslīgā seguma futbola laukumu būvniecība
 • Jaunu 105x68 metru mākslīgā seguma futbola laukumu būvniecība
 • Esošo mākslīgā seguma futbola laukumu segumu nomaiņa
 • Futbola haļļu būvniecības veicināšana
 • Virslīgas spēļu stadionu pilnveidošana pēc UEFA otrās kategorijas prasībām
 • Esošo dabīgā zāliena futbola laukumu kvalitātes uzlabošana un jaunu laukumu izveides veicināšana
 • Futbola laukumu kopšanas, remonta, uzturēšanas un uzraudzības īstenošana
 • LFF mācību un treniņu centra "Staicele" pilnveidošana
 • Jautājuma virzīšana par stadiona nacionālās izlases un klubu starptautisko spēļu aizvadīšanai nepieciešamību
 • Esošo un jaunu stadionu infrastruktūras pilnveidošana
 • "Daugavas" stadiona Rīgā atbilstības UEFA ceturtās kategorijas prasībām veicināšana

 Futbola infrastruktūras attīstības koncepcija 2016.-2020. gadam

Valde nobalsoja par no šiem uzdevumiem izrietošas futbola infrastruktūras attīstības programmas virzīšanu 2017./2018. gada periodam, kuras pirmais etaps paredz jaunu 60x40 metru un 105x68 metru futbola laukumu būvniecību, kā arī laukumu kopšanas tehnikas iegādi kopējā izmaksu apjomā līdz 1,4 miljoniem EUR.

LFF pārvaldes modeļa un statūtu revīzijas darba grupa

LFF valde apstiprināja LFF pārvaldes modeļa un statūtu revīzijas darba grupas izveidi un tās sastāvu, kas strādās pie nepilnību novēršanas esošajos LFF statūtos līdz nākamā LFF kongresa norisei, kā arī ilgākā laika posmā futbola sabiedrībai pieejamā formā izskatīs jaunievedumus gan LFF statūtos, gan federācijas pārvaldības modelī. Par darba grupas vadītāju apstiprināts LFF izpilddirektors Edgars Pukinsks, bet tās locekļu rindas veidos divi LFF un divi neatkarīgi juristi.

LFF Tiesnešu komitejas un Tiesnešu nodaļas izstrādāto reglamentu apstiprināšana

LFF valde vienbalsīgi apstiprināja LFF licencēto Latvijas čempionāta tiesnešu un inspektoru spēles epizodēs pieņemto lēmumu izvērtēšanas Ekspertu komisijas reglamentu, Inspektoru darbības reglamentu, Tiesnešu darbības reglamentu un Latvijas Virslīgas čempionāta tiesnešu premiālo sistēmu.

LFF biedru uzņemšanas komisijas apstiprināšana

Gaidot 2017. gada LFF kongresu, LFF valde vienbalsīgi apstiprināja LFF biedru uzņemšanas komisiju biedru kandidātu un biedru kandidātu pretendentu izvērtēšanai sekojošā sastāvā – LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, LFF sporta direktors Dainis Kazakevičs, LFF jurists Artūrs Saļņikovs, LFF Sacensību nodaļas vadītājs Arturs Gaidels un LFF jurists Andris Treimanis. LFF ģenerālsekretāram Jānim Mežeckim uzdots kopā ar citiem komisijas locekļiem izstrādāt komisijas darbības nolikumu, kā arī kā komisijas priekšsēdētājam pieņemt komisijas nolikumu.

 Valdes sēdes protokols

Nākamā LFF valdes sēde nozīmēta 29. novembrī plkst. 10:00 "Elektrum" Olimpiskā centra telpās.


Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti