30.augusts. 2016. 14:51

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Valde otrdien, 30. augustā, kārtējā LFF Valdes sēdē pēc nesekmīgā mēģinājuma piesaistīt projektam nepieciešamo finansējumu un neatrodot jauna futbola stadiona celtniecībai nepieciešamo atbalstu valsts un/vai pašvaldības līmenī lēma apturēt turpmāku sporta kompleksa Kr. Baronā ielā 116a rekonstrukcijas projekta realizēšanu.

Diskutējot par rekonstrukcijas projektu "Sporta komplekss Kr. Barona ielā 116a, Rīgā", LFF izpilddirektors Edgars Pukinsks informēja Valdi par neseno Rīgas domes Īpašuma komitejas lēmumu, ar kuru atbalstīta Rīgas domes lēmuma par pašvaldībai piederošās teritorijas nodošanu LFF bezatbildības lietošanā atcelšana. Pēc projekta nerealizēšanās LFF ir vērsusies pie projekta ģenerāluzņēmēja SIA "Arčers" par līguma izpildes nosacījumu maiņu, kā arī pakāpeniski noslēdz darba attiecības ar projekta darba grupu.

E. Pukinsks paskaidroja, ka Kr. Barona ielas stadiona rekonstrukcijas projektā ieguldītie 1,16 miljoni EUR tika ņemti no UEFA piešķirtā speciālā budžeta, kas bija paredzēti konkrēti darbam pie šī projekta tehniskās izstrādes un saskaņošanas. Projekta dokumentācija, specifikācijas un tehniskie risinājumi paliek LFF rīcībā un var tikt izmantoti cita futbola stadiona projekta realizēšanai, ja tam atrastos nepieciešamie finansiālie resursi.

LFF turpina pārstāvēt savas intereses stadiona "Daugava" atjaunošanas un būvniecības projektā, pastāstīja E. Pukinsks, uzsverot, ka no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ir saņemts solījums iekļaut LFF pārstāvjus projekta virzības ikmēneša tikšanās reizēs. Lai arī ir skaidrs, ka stadiona "Daugava" būvniecības pirmajā etapā tas neatbildīs izvirzītajām UEFA prasībām nacionālās futbola izlases spēļu rīkošanai, LFF ir ieinteresēta stadiona maksimālai atbilstībai šīm prasībām kādā no tā tālākajiem būvniecības etapiem.

Līdztekus tam LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Vladimirs Žuks prezentēja redzējumu futbola infrastruktūras attīstības programmas turpinājumam 2017.-2020. gada termiņā, kas aptver darbu pie futbola laukumu būvniecības un atjaunošanas visā Latvijas teritorijā.

LFF Valde pēc diskusijām minētajos jautājumos lēma apturēt turpmāku rekonstrukcijas projekta "Sporta komplekss Kr. Barona ielā 116a, Rīgā" realizēšanu, pārtraukt oficiālās sarunas ar potenciālajiem partneriem rekonstrukcijas projekta ietvaros, uzdot LFF ģenerālsekretāram Jānim Mežeckim projekta ietvaros pārtraukt līgumu ar SIA "Arčers" un uzdot projekta vadītājam V. Žukam noslēgt projekta realizāciju, kā arī sagatavot pilnu atskaiti par projekta gaitu un finanšu izlietojumu.

LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejai uzdots līdz nākamajai Valdes sēdei sadarbībā ar LFF ģenerālsekretariātu izstrādāt infrastruktūras attīstības rīcības plānu 2017.-2020. gadam, kas konkretizētu LFF prioritātes futbola infrastruktūras jomā, aptverot laukumu būvniecību, stadiona "Daugava" projektu un stadiona "Skonto" nākotni.

Valdes sēdē norisinājās diskusija par LFF Tiesnešu komitejas un LFF Tiesnešu nodaļas sadarbības uzlabošanu un tiesnešu darbības nolikumu specifikācijām. Pēc plašām diskusijām Valde vienojās atlikt tiesnešu darbības nolikumu apstiprināšanu līdz nākamajai Valdes sēdei, kā arī uzdot LFF ģenerālsekretāram J. Mežeckim izstrādāt LFF Tiesnešu komitejas un LFF Tiesnešu nodaļas sadarbības modeli un iesniegt to izskatīšanai nākamajā Valdes tikšanās reizē. Valdei ir tiesības nolikumu ātrākas izspriešanas gadījumā tos apstiprināt elektroniski vēl pirms nākamās Valdes sēdes.

LFF Valde apstiprināja šādu pastāvīgo LFF komiteju sastāvus:

 • Infrastruktūras un reģionālās attīstības komiteja
  Priekšsēdētājs – Vladimirs Žuks; priekšsēdētāja vietnieks – Dainis Gudermanis; locekļi – Kārlis Boldiševics, Mihails Zemļinskis, Aldis Adamovičs, Guntis Apīnis, Oļegs Burovs, Gatis Griezītis, Uģis Bisenieks, Guntars Indriksons
 • Jaunatnes futbola komiteja
  Priekšsēdētājs Arturs Zakreševskis, priekšsēdētāja vietnieks – Aleksandrs Starkovs; locekļi – Jānis Apse, Egils Trušēlis, Mihails Oļipovs, Andis Ādamsons, Sergejs Kovaļovs, Aleksandrs Kohans, Andris Studāns
 • Futbola biznesa attīstības komiteja
  Priekšsēdētājs – Emīls Latkovskis; priekšsēdētāja vietnieks – Guntis Blumbergs; locekļi – Toms Jurjevs, Sandijs Pinkulis, Aigars Rostovskis, Valdis Siksnis, Māris Balcers

 Valdes sēdes protokols

Nākamā LFF Valdes sēde paredzēta ceturtdien, 20. oktobrī, plkst. 10:00 LFF telpās. Tās provizoriskā darba kārtībā:

 • Informācija par futbola attīstības stratēģiju 2017.-2024. gadam;
 • Latvijas futbola infrastruktūras attīstības plāna apstiprināšana;
 • LFF pārvaldes modeļa un statūtu revīzijas darba grupas un projekta apstiprināšana;
 • Tiesnešu darbības nolikuma apstiprināšana;
 • Valdes provizoriskā gada darba plāna izskatīšana.

Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti