24.maijs. 2016. 17:10

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Valdes jaunais sastāvs otrdien, 24. maijā, satikās pirmajā kopējā sēdē, kurā federācijas ģenerālsekretāra amatā tika apstiprināts Jānis Mežeckis, nolemts par tālāku sporta kompleksa Kr. Barona ielā 116a rekonstrukcijas projekta virzību un apstiprināti jaunie LFF komiteju priekšsēdētāji, kā arī viņu vietnieki.

 Foto no LFF Valdes sēdes

 

LFF ģenerālsekretāra apstiprināšana

Amatā aprīlī pārvēlētais LFF prezidents Guntis Indriksons Valdes sēdē federācijas ģenerālsekretāra apstiprināšanai virzīja līdzšinējo šī amata pienākumu veicēju Jāni Mežecki. Ar LFF Valdes locekļu balsu vairākumu Jānis Mežeckis tika apstiprināts LFF ģenerālsekretāra amatā uz pilnvaru termiņu līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Sporta kompleksa Kr. Barona ielā 116a rekonstrukcijas projekts

LFF Valdes locekļiem tika prezentēts plašs sporta kompleksa rekonstrukcijas projekta darba grupas informācijas apkopojums par šādu futbola māju nepieciešamību, kā arī projekta specifikācijām, ietilpības pamatojumu, seguma izvēli, izmaksām un rekonstrukcijas darbu uzsākšanas iespējām. Valdes locekļus uzrunāja arī sporta kompleksa rekonstrukcijas ģenerālbūvuzņēmēja SIA "Arčers" valdes priekšsēdētājs Armands Garkāns, izklāstot SIA "Arčers" viedokli par turpmāko projekta realizēšanas plānu.

 Informācija par sporta kompleksa rekonstrukcijas pamatojumu un specifikācijām

Valde vienojās atbalstīt rekonstrukcijas projekta tālāko virzību saskaņā ar 2014. gada 25. septembra Valdes lēmumu Nr. 1.2 un 1.3., vienlaikus atzīstot bankas kredīta ņemšanas nepieciešamību desmit miljonu EUR apmērā rekonstrukcijas projekta un LFF infrastruktūras provizoriskās programmas realizācijas vajadzībām. LFF izpilddirektoram Edgaram Pukinskam uzdots uzsākt sarunas par kredīta piesaisti, risinājumu izstrādei piesaistot finanšu ekspertus, kā arī izvērtēt pieejamos kredītus uz termiņu līdz 20 gadiem, vienojoties par procentu likmes izdevumu segšanu apmaiņā pret stadiona nosaukuma izmantošanas tiesībām. Sadarbībā ar LFF finanšu direktori un neatkarīgiem finanšu ekspertiem, kā arī piesaistot attiecīgos speciālistus, uzdots izstrādāt šo programmu un LFF pamatbudžeta projektu realizācijas finansēšanas modeli un pamatojumu. Iespējamie šo darbību scenāriji tiks prezentēti LFF Valdei tās 14. jūlija tikšanās reizē.

Saistībā ar šo lēmumu sporta kompleksa rekonstrukcijas darba grupai uzdots uzsākt sarunas ar Rīgas domi par teritorijas lietošanas nosacījumu maiņu un nepieciešamā finansējuma piesaisti, kā arī uzsākt sarunas ar SIA "Arčers" par nepieciešamajiem līguma grozījumiem.

Pieņemtos lēmumus skaidro LFF izpilddirektors Edgars Pukinsks:

"Pieņemtie lēmumi pēc būtības nozīmē to, ka visaptveroša sporta kompleksa nepieciešamību Rīgā atzīst gan LFF Valde, gan Latvijas futbola sabiedrība, tomēr līdz šim nav panākts cerētais valsts, pašvaldības vai privātā sektora atbalsts šī projekta realizēšanai. LFF, apzinoties jauna futbola stadiona nepieciešamību, meklēs iespējas, kā par maksimāli izdevīgiem nosacījumiem un bez federācijas pamatbudžeta apdraudēšanas nodrošināt bankas aizņēmumu, lai realizētu gan sporta kompleksa rekonstrukciju, gan citas futbola infrastruktūras uzlabošanas darbības dažādās Latvijas vietās. Apzināmies, ka sporta kompleksa rekonstrukcijas tūlītēja neuzsākšana liegs projektu realizēt līdz sākotnējam termiņam – 2017. gada maijam -, tomēr esam gatavi šo termiņu upurēt, jo galvenais ir futbola sabiedrības nodrošināšana ar jaunu augsta līmeņa stadionu, kas varēs uzņemt Latvijas klubus, jauniešus, bērnus, dažādās Latvijas jaunatnes izlases un nepieciešamības gadījumā arī Latvijas nacionālo futbola izlasi."

LFF komiteju nolikumu, priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku apstiprināšana

Saskaņā ar LFF Statūtu 40. panta 1. punktu, LFF ir septiņas pastāvīgās komitejas. Valdes sēdē secīgi tika izskatīti šo komiteju nolikumi un tie apstiprināti kā pamats komiteju darba organizēšanai, bet papildinājumi nolikumos ierosināmi līdz nākamajai Valdes sēdei. LFF izpilddirektors Edgars Pukinsks tika pilnvarots izveidot un vadīt darba grupu LFF pārvaldes modeļa un statūtu revīzijai, darba grupas sastāvu un darba plānu iesniedzot apstiprināšanai nākamajā Valdes sēdē.

LFF Valde iecēla attiecīgo pastāvīgo komiteju priekšsēdētājus un viņu vietniekus darbam uz četru gadu termiņu:

Infrastruktūras un reģionālās attīstības komiteja:
Priekšsēdētājs – Vladimirs Žuks
Priekšsēdētāja vietnieks – Dainis Gudermanis

Futbola attīstības komiteja:
Priekšsēdētājs – Dainis Gudermanis
Priekšsēdētāja vietnieki – Žoržs Tikmers un Juris Keišs

Jaunatnes futbola komiteja:
Priekšsēdētājs – Arturs Zakreševskis
Priekšsēdētāja vietnieks – Aleksandrs Starkovs

Futbola biznesa attīstības komiteja:
Priekšsēdētājs – Emīls Latkovskis
Priekšsēdētāja vietnieks – Guntis Blumbergs

Klubu sacensību komiteja:
Priekšsēdētājs – Aleksandrs Isakovs
Priekšsēdētāja vietnieks – Māris Verpakovskis

Tiesnešu komiteja:
Priekšsēdētājs – Vadims Direktorenko
Priekšsēdētāja vietnieks – Vladimirs Žuks

Elites futbola attīstības komiteja:
Priekšsēdētājs – Māris Verpakovskis
Priekšsēdētāja vietnieks – Aleksandrs Starkovs

Komiteju locekļi tiks apstiprināti atsevišķi.

  Valdes sēdes protokols

Nākamā Valdes sēde nozīmēta uz 14. jūliju plkst. 10:00 LFF telpās.


Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti