31.oktobris. 2017. 14:08

Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Guntis Indriksons otrdien, 31. oktobrī, LFF valdei apstiprināja iepriekš pausto gatavību atkāpties no LFF prezidenta amata, iesniedzot valdei iesniegumu ar lēmumu atkāpties no pienākumu veikšanas nākamajā LFF kongresā 2018. gada 27. aprīlī. Valde Gunta Indriksona iesniegumu pieņēma.

Tādējādi nākamajā LFF kongresā notiks jaunā LFF prezidenta vēlēšanas, kuru pieteikšanās kārtība tiks izziņota papildus.

Otrdien notikušajā sēdē valde iepazinās ar LFF statūtu un pārvaldes modeļa revīzijas darba grupas līdzšinējo darbu un secinājumiem. Šādas darba grupas izveides galvenais mērķis ir vairot LFF pārvaldes modeļa efektivitāti un federācijas statūtu maksimālu atbilstību labas pārvaldības principiem, mūsdienu praksei un starptautiskajiem standartiem. Darba grupa, kuras sastāvā ir Edgars Pukinsks, Kaspars Gorkšs, Renārs Kurmis, Artūrs Saļņikovs, Andris Treimanis un Matīss Šķiņķis, vairākās tikšanās reizēs gan savā starpā, gan pieaicinot attiecīgo segmentu lietpratējus diskutējusi par virkni potenciālo jaunievedumu un rekomendāciju no starptautisko un vietējo juridisko prasību aspektiem.

Par jaunā LFF pārvaldes modeļa pamatnostādnēm plānots vienoties nākamā gada laikā, nosakot konkrētu pāreju periodu un pilnvērtīga jaunā modeļa spēkā stāšanās laiku. Līdz tam par revīzijas specifikācijām LFF pārvaldes modelī, statūtos un LFF biedru uzskaitē diskusijas turpināsies gan darba grupas iekšienē, gan pārrunās ar Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) un Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pārstāvjiem. Pārvaldes modeļa pamatnostādnes pēc to noteikšanas tiks virzītas diskusijām arī LFF biedru un pārējās futbola sabiedrības vidū.

Tāpat otrdien valde uzklausīja LFF izpilddirektora Edgara Pukinska ziņojumu par 2018. gada LFF budžeta izstrādes gaitu. Novembra gaitā paredzēta attiecīgo budžeta segmentu iztirzāšana LFF komitejās, bet mēneša izskaņā nākamās valdes sēdes ietvaros plānota budžeta pirmās versijas izskatīšana.

Valde deleģējusi LFF Klubu sacensību komiteju apstiprināt virzītās korekcijas LFF Klubu licencēšanas noteikumos un LFF Apelāciju komisijas nolikumā. Tajos ieviešami precizējumi saskaņā ar UEFA prasībām. Tāpat valdē aizsākta diskusija par pašreizējo situāciju jaunatnes futbola klubu akreditēšanas sistēmā un uzdevumu izpildi starp klubiem, kuriem piešķirts futbola akadēmijas statuss, ar mērķi motivēt klubus pildīt savas saistības pret Latvijas jaunatnes futbola attīstību un veicināt vienlīdzību klubu ieguldījumā šī segmenta izaugsmē.

Turpinot iepriekšējā valdes sēdē uzsākto diskusiju, LFF sporta direktors Dainis Kazakevičs ieskicēja konkrētus darba virzienus un kritērijus elites futbola infrastruktūras attīstībai, kas tiks izskatīti arī LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejā.

 Valdes sēdes protokols

 FOTO NO VALDES SĒDES

Nākamā valdes sēde paredzēta 22. novembrī.


Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti