17.janvāris. 2017. 14:45

Latvijas Futbola federācija (LFF) līdz ar šīgada janvāri ievadīs pirmo B-LFF vārtsargu treneru kategorijas apmācību kursu, kas orientēts uz pieaugušo futbola vārtsargu treneru kvalifikācijas celšanu. Pirmais jaunās programmas sasaukums savu darbu uzsāks otrdien, 31. janvārī, plkst. 10:00 LFF telpās.

B-LFF GK apmācību programma ir paredzēta treneriem, kuri strādā vai kuriem ir vēlēšanās strādāt ar pieaugušo futbola vārtsargiem. Kursu laikā tiks apspriestas tādas tēmas kā vārtsarga tehniskā, fiziskā un taktiskā sagatavošana. Kurss sastāv no astoņām darba sesijām (katras ilgums – divas dienas), kopā veidojot 180 akadēmiskās stundas. Sesijas norisināsies ik pēc sešām līdz astoņām nedēļām, bet studenta individuālais darbs, pildot uzdotos uzdevumus, būs aptuveni 70 stundu apjomā. Apmācību maksa – 400 EUR.

Jaunajā apmācību programmā tiks uzņemti dalībnieki, vadoties pēc sekojošām prasībām:

  • Iegūta C-LFF trenera kategorijas licence (Ja šīs kategorijas nav, treneris drīkst piedalīties mācībās un kārtot eksāmenus. Trenerim tiks reģistrēta iegūtā kategorija, bet licence tiks izsniegta pēc C-LFF kategorijas iegūšanas)
  • Ārsta izziņa ar atzinumu par atļauju piedalīties sportiskās aktivitātēs
  • Iegūta C-LFF GK trenera kategorijas licence (Ja šīs kategorijas nav, treneris drīkst piedalīties mācībās. Trenerim papildus bez dalības maksas jāapmeklē tuvākās C-LFF GK kategorijas apmācības četru dienu garumā)

Darbs apmācību programmā norisināsies pēc sekojošiem principiem:

  • Praktiskās nodarbības | Nodarbību laikā treneriem, atbilstoši uzdotajai tēmai, jāveido vingrinājumi, kuri ir pietuvināti reālām spēles situācijām, lai vārtsargam attīstītu pareizu lēmumu pieņemšanas ātrumu. Treneriem jāprot sastādīt vingrinājumus, kuros izmantoti 2-6 laukuma spēlētāji, lai spētu pilnvērtīgi attīstīt ne tikai vārtsargu, bet arī visas komandas darbības.
  • Teorētiskās nodarbības | Nodarbību laikā no treneriem tiek sagaidīta aktīva iesaistīšanās diskusijās, radot interesējošu, atvērtu un drošu mācību vidi. Treneriem, izmantojot PowerPoint, jāprezentē individuālie un grupu uzdevumi. Pirms praktiskajām nodarbībām treneri prezentē savus treniņus, atbilstoši uzdotajam uzdevumam demonstrējot trīs video, lai spētu kvalitatīvāk  izprast situāciju.
  • Praktiskais darbs klubā | Studentam nepieciešams praktiski strādāt ar vārtsargiem, lai veiksmīgi spētu integrēt teorētiskās zināšanas praksē. Studentam jāstrādā ar vismaz vienu vārtsargu visa kursa periodā, jāsastāda vārtsarga attīstības plāns un kursa beigās jāprezentē tā rezultāti.
  • Kursa darbs | Apmācību beigās trenerim grupas priekšā jāprezentē savs vārtsargu attīstības plāns.
  • Pieredzes apmaiņa | Kursa laikā studentam jāapmeklē vismaz piecu citu vārtsargu treneru nodarbības. Apmeklējuma laikā studentam jāanalizē treniņu process un kopā ar analizēto treneri jāapspriež izdarītie secinājumi, bet analīzes rezultāti jānodod kursa vadītājam.

Noslēdzot dalību apmācībās, studenta gala vērtējums sastāvēs no trim daļām - darbs kursa laikā (25% no gala vērtējuma), praktiskais eksāmens - treniņa vadīšana (50% no gala vērtējuma) un teorētiskais eksāmens (25% no gala vērtējuma). Visiem vērtējumiem jābūt vismaz piecām ballēm no desmit. Students tiek pielaists pie eksāmeniem, ja viņa vērtējums par darbu kursa laikā ir vismaz piecas balles. Ja kādā no eksāmeniem vērtējums ir zemāks par piecām ballēm, trenerim eksāmens jākārto atkārtoti.


Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti