9.augusts. 2016. 15:10

Latvijas Futbola federācijas (LFF) telpās pirmdien, 8. augustā, tika uzsāktas apmācības B-UEFA kategorijas treneru izglītības kursu jaunajam sasaukumam. Šajā apmācības modulī šoreiz uzņemti kopumā 19 studenti.

Lai iegūtu attiecīgo trenera kategoriju, studentiem nepieciešams sekmīgi nokārtot visus pārbaudījumus. Kurss sevī ietver trīs daļas - praktisko daļu, teorētisko daļu un eksāmenu.

 Foto no pirmajām nodarbībām

B-UEFA treneru kategorijas kursu ilgums ir 128 stundas, kas tiek realizētas četrās sesijās pa četrām dienām katra. Eksāmenu datumi studentiem paredzēti 2016. gada decembrī.

Šī licence futbola treneriem ir nākamais profesionālās izaugsmes pakāpiens pēc C-LFF futbola trenera licences iegūšanas.

LFF ir gandarīta par lielo treneru interesi pilnveidoties savā arodā un paplašināt profesionālās iemaņas. Novēlam atmiņā paliekošas un vispusīgi noderīgas apmācību dienas!


Latvijas Futbola federācija

Saistītie raksti