17.04.2016. plkst. 10:45.

10 skatītāji

SK Imanta Rīga
2
1
Rēzeknes novada BJSS
Vārtu guvēji
Komandu sastāvi
Rezervisti
Spēlētāju maiņas

Spēles oficiālās personas

Tiesnesis
Laura Treimane
Tiesneša asistents
Līga Didriķe
Tiesneša asistents
Jānis Ikaunieks