16.04.2016. plkst. 15:00.

30 skatītāji

Rīgas FS
2
0
AFA Olaine
Vārtu guvēji
Komandu sastāvi
Rezervisti
Spēlētāju maiņas
Brīdinājumi/noraidījumi

Spēles oficiālās personas

Tiesnesis
Jānis Grants
Tiesneša asistents
Kārlis Einiks
Tiesneša asistents
Sergejs Samuiļičs