Mūsdienās futbols ir viena no spilgtākajām sociālajām parādībām sporta jomā, ar kuru aktīvi nodarbojas vairāki miljoni pasaules iedzīvotāju, bet seko līdzi vadošajiem futbola sarīkojumiem vairāk kā viens miljards cilvēku. UEFA ir izsludinājusi īpašu dienu, kas ir veltīta visiem futbola draugiem. Latvijas Futbola federācijas mērķis ir, lai šī diena izveidotos par mūsu visu kopējiem svētkiem.

www.futboladiena.lv

Latvijas Futbola federācija ir pateicīga jaunatnes futbola klubiem un ikvienam Latvijas iedzīvotājam par aktīvo iesaistīšanos ar Futbola dienu saistītajos pasākumos savā klubā, pilsētā vai pagastā. 2015. gadā no 7. līdz 13. septembrim visas nedēļas garumā futbola mīļotāji tika aicināti piedalīties Futbola dienas pasākumos visā Latvijā.

Atskats uz Futbola dienu 2015

Futbola dienas labākais pasākums - "Ielaižam futbolu savā sirdī" krāslavā

FK Krāslava viesošanās Rīgā un Futbola dienas labākā pasākuma sveikšana