2016. gada 29. aprīlī norisinājās ikgadējais LFF Kongress, kura ietvaros notika arī LFF prezidenta un LFF Valdes vēlēšanas. Kongresu uzņēma Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Rīgā, Jelgavas ielā 1.

plašāk par kongresa norisi un vēlēšanām

 KONGRESA DARBA MATERIĀLS

 LFF FINANŠU PĀRSKATS (2015. gads)

 LFF SALĪDZINOŠIE FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI

 LFF BUDŽETA PĀRSKATS 2016

Vēlēšanu kandidātu programmas, CV un intervijas