Nosaukums Atstiprināts Grozījumi
 LFF Statūti 2015.gada redakcijā 31.03.2015  
 Iesnieguma veidlapa uzņemšanai (pārreģistrēšanai) par LFF biedru - -