Nosaukums Atstiprināts Grozījumi
 LFF Statūti 2015.gada redakcijā 31.03.2015 -
 Iesnieguma veidlapa uzņemšanai (pārreģistrēšanai) par LFF biedru - -
 LFF biedru uzņemšanas noteikumi 31.01.2018 -
 LFF biedru kandidātu uzņemšanas komisijas nolikums 31.01.2018 -