Nr. Sacensības Apstiprināts  Grozījumi
1.  LFF klubu licencēšanas koncepcija 20.10.2014 -
2.  LFF klubu licencēšanas noteikumi 22.10.2015 31.10.2017
3.  LFF klubu licencēšanas procesa grafiks 2018. gadam - -
4.  LFF klubu licencēšanas struktūra 02.09.2015 -
5.  Veidlapas LFF klubu licencēšanas noteikumu kritēriju izpildei - -
6.  LFF klubu licencēšanas struktūrvienību kontaktinformācija - -
7.  Futbola treneru kategoriju klasifikators 2017 -