Interesentiem, kuri vēlas iegūt C-LFF FUTSAL treneru kategorijas licenci, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu par pieteikšanos kursiem un to atnest uz LFF Izglītības daļu (Olimpiskā sporta centra otrajā stāvā, 209. kabinetā) vai atsūtīt uz e-pasta adresi kirils.buravcevs@lff.lv.

C-LFF FUTSAL kategorijas kursi
Kursu ilgums - 72 stundas 
Nodarbību formāts – 9 nodarbības pa 8 stundām, vienu vai divas reizes nedēļā
C-LFF FUTSAL kategorijas licences kursu maksa - 150 EUR

C-LFF FUTSAL licence tiek izsniegta pēc Latvijas Futbola federācijas komisijas, kas atbild par treneru kvalifikācijas paaugstināšanu, lēmuma. To var iegūt pretendenti (ne jaunāki par 18 gadiem, kā arī obligāta prasība - jābūt vidējai izglītībai), kuri ir izgājuši Latvijas Futbola federācijas rīkotos C-LFF FUTSAL kategorijas treneru kursus un veiksmīgi nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu.

Kategorija Stundu skaits Kursu maksa EUR Re-sertifikācijas maksa EUR Nodarbību shēma
C-LFF FUTSAL 72 150 40 8 stundas x 9 dienas

Lai pieteiktos kursiem, ir nepieciešams iesniegt LFF Izglītības daļai visu nepieciešamo dokumentāciju:

1. Iesniegums:  LFF Treneru kursu reģistrēšanas iesniegums;
2. Pases kopija (uzrādot oriģinālu);
3. Izglītības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu);
4. Ārsta izziņa, kas apliecina, ka var nodarboties ar sportu;
5. C-LFF FUTSAL kategorijai:
- Izziņa no policijas par (ne)sodāmību (ŠEIT);
- Izziņa no narkoloģijas centra, ka nav uzskaitē.
6. Bankas kvītis par kursu apmaksu (līdz kursu sākumam).

Pēc visu dokumentu saņemšanas un LFF Treneru uzņemšanas komisijas lēmuma LFF un kursu students noslēdz savstarpēju līgumu par abu pušu saistībām.

Latvijas Futbola federācija, Izglītības daļa 
Tālrunis: +371 29849774 (darba dienās no plkst 10:00 – 17:00)
E-pasts: kirils.buravcevs@lff.lv