B-UEFA kategorijas kursi
Kursu ilgums - 160 stundas 
Nodarbību formāts – 4 sesijas pa 4 dienām
B-UEFA kategorijas licences kursu maksa - 500 EUR

Pieteikties B-UEFA kategorijas kursiem var kandidāti, kuri atbilst sekojošiem kritērijiem:

 • Iegūta C-LFF trenera kategorija, divu gadu trenera darba stāžs ar konkrēto licenci (ja ir augstākā sporta-pedagoģiskā izglītība, trenera darba stāžam jābūt vismaz gadam)
 • Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, uzsākt apmācības B-UEFA kursos var tikai tie pretendenti, kuriem ir C sporta-pedagoģiskā izglītība (valsts trenera sertifikāts) - C, B vai A kategorija.

Interesentiem, kuri vēlas iegūt  B-UEFA trenera kategoriju, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu par pieteikšanos kursiem un atnest to uz LFF Izglītības nodaļu (Elektrum Olimpiskā centrā 2. stāvā, 209. kabinetā) vai atsūtiet uz e-pasta adresi arturs.biezais@lff.lv.

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS

Licence tiek izdota uz 3 gadiem. Pēc licences termiņa beigām tā tiek pagarināta, apstiprinot kvalifikāciju.

Kategorija Stundu skaits Kursu maksa EUR Re-sertifikācijas maksa EUR Nodarbību shēma
B-UEFA 160 500 140 4s x 4d

Prasības B-UEFA trenera licences īpašniekiem

1. Profesionālās kompetences

 • Pārvaldīt galvenos futbola tehnikas un taktikas paņēmienus un prasmīgi demonstrēt tos apmācāmajiem.
 • Pārvaldīt elementāras zināšanas bērnu fizioloģijā.
 • Zināt pamata principus futbola treniņa uzbūvē.
 • Pārzināt galvenos pedagoģijas principus, kas nepieciešami darbā ar bērniem.

2. Menedžera dotības

 • Organizēt un ieinteresēt apmācāmos.
 • Zināt galvenos kluba uzbūves principus.
 • Piesaistīt sponsorus sava kluba sistēmai.
 • Nodrošināt spēlētāja karjeras tālāku izaugsmi.
 • Organizēt bērniem drošu treniņprocesu un atpūtu jebkādos apstākļos.
 • Sadalīt tehniskā personāla pienākumus futbola komandā.

3. Cilvēciskās īpašības un uzvedība

 • Trenerim jābūt kā vienam no bērna vecākiem.
 • Jābūt audzēkņiem par piemēru, sākot ar uzvedību un ģērbšanos.
 • Jāstrādā tiešā kontaktā ar vecākiem.
 • Izskaidrot padotajiem uzticības nozīmi un celt pašvērtējumu jebkurās situācijās.

Kontaktinformācija

Kursu sākums atkarīgs no grupas nokomplektēšanās laika. Informāciju par plānoto kurus sākuma laiku varat atrast mājaslapas jaunumu sadaļā vai sazinoties ar LFF Izglītības daļas personālu.

Latvijas Futbola federācija, Izglītības daļa 
Tālrunis: +371 67292988 (darba dienās no plkst 10:00 – 17:00)
E-pasts: arturs.biezais@lff.lv